top of page

תהליך עבודה

20180401_092802.jpg

אדמת השדה

20180207_124212.jpg

תהליך המחקר

IMG_3754.JPG

קיבוץ כיווץ כי בוץ

תהליך העבודה: TeamMember
IMG_5651.JPG

קיבוץ - כיווץ - כי בוץ

יש מקום בעולם ששמו ארץ ישראל ובתוכו,

קיבוץ, שבליבו חדר האוכל,

ובו קהילה של חברים שפעם היו

אידיאליסטים

ועכשיו כבר - לא

כמחאה סביב הרעיון הקיבוצי יצרתי מגשי חדר אוכל, שכבר לא ממלאים את הפונקציה לשמה נועדו, כלים שעברו מטמורפוזה, בתנור הקרמי ועכשיו כבר לא ניתן להשתמש בהם ואפילו לא ניתן לזהות אותם. דרך התהליך הקרמי של סדקים, קריסה והתכה אני מנסה להבין את השינוי שחל בי ובקיבוץ. צורת ההעמדה מאפשרת לכול אחד לראות ולהראות. אנחנו שווים אבל שונים ולמעשה ה"ביחד" שלנו כקיבוץ מוטל בספק.


בעבודתי יצרתי חומר קרמי מקומי, חדש, משילוב בין חומר לבן לטמפ גבוהה לבין אדמת השדה של מעגן מיכאל הקיבוץ בו גדלתי והתחנכתי הקמתי משפחה ובו אני חברה

תהליך העבודה: Homepage_about
תהליך העבודה: Video_Widget
All Videos

All Videos

bottom of page