קיבוץ - כיווץ - כי בוץ

בחרתי את הדימוי של מגש חדר האוכל, כדימוי לקיבוץ והכלים שעליו ,כלים שכבר  בעצם לא מתפקדים. סדוקים, מתקפלים, מותכים