קיבוץ - כיווץ - כי בוץ

בחרתי את הדימוי של מגש חדר האוכל, כדימוי לקיבוץ והכלים שעליו ,כלים שכבר  בעצם לא מתפקדים. סדוקים, מתקפלים, מותכים

Show More
 

Address

Maagan Michael, Israel

Contact

+972525258735

Follow

©2017 by Dona-J-C. Proudly created with Wix.com