קיבוץ - כיווץ - כי בוץ

בחרתי את הדימוי של מגש חדר האוכל, כדימוי לקיבוץ והכלים שעליו ,כלים שכבר  בעצם לא מתפקדים. סדוקים, מתקפלים, מותכים

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom