תהליך המחקר

מדדתי באחוזים משתנים אדמת שדה וחימר קנוי לבן לטמפרטורה גבוהה. רציתי לבדוק קודם כול האם אפשר לעבוד איתו על האבניים בהמשך התהליך הפכתי אותו לחומר יציקה. שרפתי לטמפרטורות שונות כדי לבדוק את נקודת ההיתוך

נסיון ראשון
נסיון ראשון

20-80, 60-40, 40-60, 80-20

הצלחתי לעבוד עם כולם על האבנים
הצלחתי לעבוד עם כולם על האבנים
950
950

שריפה ראשונה כולם עומדים

1220
1220

הקצוות עומדים האמצע ניתך

1120
1120

כל הנסיונות עדיין עומדים

1180
1180

מתחילים לקרות דברים מענינים

1120
1120

עדיין כולם עומדים

1220-1180
1220-1180

התור הימני עבר שריפה של 1220 ושני האחרים 1180