top of page

תהליך המחקר

מדדתי באחוזים משתנים אדמת שדה וחימר קנוי לבן לטמפרטורה גבוהה. רציתי לבדוק קודם כול האם אפשר לעבוד איתו על האבניים בהמשך התהליך הפכתי אותו לחומר יציקה. שרפתי לטמפרטורות שונות כדי לבדוק את נקודת ההיתוך

נסיון ראשון
נסיון ראשון

20-80, 60-40, 40-60, 80-20

press to zoom
הצלחתי לעבוד עם כולם על האבנים
הצלחתי לעבוד עם כולם על האבנים
press to zoom
950
950

שריפה ראשונה כולם עומדים

press to zoom
1220
1220

הקצוות עומדים האמצע ניתך

press to zoom
1120
1120

כל הנסיונות עדיין עומדים

press to zoom
1180
1180

מתחילים לקרות דברים מענינים

press to zoom
1120
1120

עדיין כולם עומדים

press to zoom
1220-1180
1220-1180

התור הימני עבר שריפה של 1220 ושני האחרים 1180

press to zoom
תהליך המחקר: Inner_about
bottom of page