top of page

פרויקט גמר 

קיבוץ-כיווץ-כי בוץ

בעבודתי אני משתמשת באדמת השדה של קיבוץ מעגן מיכאל, הקיבוץ בו גדלתי והתחנכתי הקמתי משפחה ובו אני חברה. מצאתי את הדימוי המאפיין את הקיבוץ, מגש חדר האוכל ודרך התהליך הקרמי של התכה, קריסה והתפוררת אני מנסה להבין את השינוי שחל בי ובקיבוץ

Final Project: Service
bottom of page