אדמת השדה

אדמת הכברה

"במזרח, לרגלי הכרמל, משתרעות אדמותינו בכבארה, זאת הביצה אשר הפכה ממקור מחלה ומוות לקרקע מניבה יבולים."
כך כתוב במגילת היסוד של מעגן מיכאל

השדה אדמת הכברה
השדה אדמת הכברה
מכאן לקחתי את האדמה
מכאן לקחתי את האדמה
סינון ראשון במסננת גסה
סינון ראשון במסננת גסה
סינון שני במסננת דקה
סינון שני במסננת דקה
סינון שלישי דרך מים
סינון שלישי דרך מים
ושוב דרך מסננת דקה ומים
ושוב דרך מסננת דקה ומים
יבוש האדמה
יבוש האדמה
עכשיו הוא כבר נראה כמו חימר
עכשיו הוא כבר נראה כמו חימר
חתיכות קטנות מוכנות להמשך המחקר
חתיכות קטנות מוכנות להמשך המחקר