top of page

אדמת השדה

אדמת הכברה

"במזרח, לרגלי הכרמל, משתרעות אדמותינו בכבארה, זאת הביצה אשר הפכה ממקור מחלה ומוות לקרקע מניבה יבולים."
כך כתוב במגילת היסוד של מעגן מיכאל

אדמת השדה: Inner_about
bottom of page