top of page

כל שנה בסתיו

הפסל מוצב בפרק מיני ישראל

כול שנה בסתיו עוברות בשמי ישראל כ 45 אלף שקנאים.
פסל זה מדמה את מעוף השקנאים המעגלי על גלי האוויר החם – הטרמיקה.
הפסל מורכב משקנאים יצוקות בחומר קרמי מושחלות על מוטות ברזל ומסתובבות על צירן.
גובה הפסל 2 מטר ורוחבו כמטר ועשרה.

כל שנה בסתיו: Inner_about
bottom of page