top of page

כל שנה בסתיו

הפסל מוצב בפרק מיני ישראל

כול שנה בסתיו עוברות בשמי ישראל כ 45 אלף שקנאים.
פסל זה מדמה את מעוף השקנאים המעגלי על גלי האוויר החם – הטרמיקה.
הפסל מורכב משקנאים יצוקות בחומר קרמי מושחלות על מוטות ברזל ומסתובבות על צירן.
גובה הפסל 2 מטר ורוחבו כמטר ועשרה.

הכנת תבנית גבס לכנף
הכנת תבנית גבס לכנף
press to zoom
הכנת תבנית גבס למקור
הכנת תבנית גבס למקור
press to zoom
יציקה
יציקה
press to zoom
שפיכה של החומר העודף
שפיכה של החומר העודף
press to zoom
שקנאים לפני שריפה
שקנאים לפני שריפה
press to zoom
שקנאים בתנור
שקנאים בתנור
press to zoom
אחרי שריפה מוכנים להרכבה
אחרי שריפה מוכנים להרכבה
press to zoom
הפסל מורכב במיני ישראל
הפסל מורכב במיני ישראל
press to zoom
במיני ישראל
במיני ישראל
press to zoom
כל שנה בסתיו: Inner_about
bottom of page